Hastalık

Sağlığın bozulmasıdır. Çeşitli mikropların etkisi, vücuda içeriden , veya dışarıdan zarar veren haller hastalığı meydana getirir. Hastalıklar vücudun anatomik yapısında, ruhi düzeninde, fizyolojik mekanizmasında sıkıntılı belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur. İnsan vücudunun çeşitli sistemlerindeki bozukluklar kendisine has hastalıklar şeklinde belirir.

Bu bakımdan hastalıkların tedavisiyle ^uğraşan tıp ilmi de çeşitli kollara ayrılmıştır. Zamanla hekimliğin ilerlemesi, her sistemdeki hastalıkların tedavi şekillerini geliştirmiştir. Başlıca hastalık gruplarını şöyle sıralayabiliriz: Çocuk hastalıkları, akıl ve sinir hastalıkları, göz hastalıkları, deri hastalıkları, diş hastalıkları, zührevi hastalıklar, kemik hastalıkları, metabolizma hastalıkları, akciğer ve solunum yolları hastalıkları.

Rahatsızlık (Disease)

En genel tanımıyla "rahat olmama hali" olarak tanımlanmaktadır. Kısaca, herhangi bir organizmanın normal fonksiyonunu bozan herhangi bir durum olarak düşünülebilir. Genellikle "rahatsızlık" denince akla bulaşıcı rahatsızlıklar gelmektedir. Bu tip rahatsızlıklar mikrobik unsurlardan kaynaklanır. Mikrobik unsurlar arasında bakteriler, virüsler, mantarlar, protozoalar, bazı çok hücreliler ve priyonlar bulunmaktadır.

Tanımsal olarak, herhangi bir bakteri veya benzeri unsurdan kaynaklanmayan enfeksiyonlar rahatsızlık olarak sayılmaz. Burada tanımlamak gerekirse, enfeksiyon en genel tanımıyla bir grup organizmanın, bir başka organizma içerisinde koloni kurması demektir. Enfeksiyonlar, her zaman rahatsızlığa yol açmazlar.

Örneğin bağırsağımızda sindirime sebep olan bakterilerin orada kolonileşmeleri de enfeksiyondur, ancak bu tip enfeksiyon bir "rahatsızlık" sayılmaz. Öte yandan belirtileri henüz ortaya çıkmamış, ancak klinik olarak tespit edilen parazitik enfeksiyonlar "rahatsızlık" kategorisindedir. Öte yandan her rahatsızlık mikrobik sebeplere dayanmaz. Bunlar "diğer rahatsızlıklar" kategorisindedir.

Hastalık (Disorder)

Organizma içi bir fonksiyonun anormalliği ya da düzensizleşmesi anlamına gelmektedir. Genel olarak zihinsel hastalıklar, fiziksel hastalıklar, genetik hastalıklar, duygusal ve davranışsal hastalıklar ve fonksiyonel hastalıklar olarak 5 ana kategoriye ayrılır.

İllet Hali

Genellikle rahatsızlık ile anlamlı olarak kullanılmakla birlikte, tıbbi anlamda bir hastanın, bir rahatsızlığı şahsi olarak deneyimlemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu tanım dahilinde bir birey, rahatsız olmadığı halde illet halinde veya illet halinde olmadığı halde rahatsız olabilir. Daha günlük terimlerle açıklayacak olursak, bir birey gerçekte rahatsız olmadığı halde kendini rahatsız hissedebilir veya rahatsız hissetmediği halde gerçekten rahatsız olabilir.

İllet hali genellikle bir enfeksiyondan değil, nesiller içerisinde evrimleşmiş tepkilerden, rahatsızlık davranışlarından ve vücudun bir hastalığı temizlemek için aldığı önlemlerden kaynaklanır. İllet halinde görülen tipik unsurlar yorgunluk, depresyon, sürekli uyuma isteği, aşırı zayıflık, acıya karşı hassasiyet ve konsantrasyon eksikliğidir. Bu açılardan bakıldığında, "rahatsızlık", "illet hali"ne göre daha nötral bir anlam taşıdığı için günlük yaşantıda daha sık kullanılır.

Tıbbi Durum (Medical Condition)

Bütün hastalıkları ve rahatsızlıkları içine alan genel bir tanımdır. Ayrıca oldukça nötr bir kelime olduğu için ve rahatsız edici bir unsur içermediği için literatürde sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak birçok resmi kurum, tıbbi durumu psikaytik (zihinsel, psikolojik) hastalıklar haricindeki tüm hastalıklar olarak kullanmaktadır. Hatta sigorta sözleşmelerinin çoğunda "tıbbi durum"dan bahsederken "psikolojik hastalıklar haricindeki tüm hastalıklar" olarak değinilir.

Marazilik (Morbidity)

hasta olma hali "yetersizlik durumu" veya "düşük sağlık" olarak değerlendirilebilir. Genellikle ileri düzey hastaların durumunda kullanılır ve ICU Skor Sistemi denen bir sistem ile kritiklik durumu ölçülür. Bu konseptte kullanılan "eş marazilik" kavramı, iki farklı hastalığın ya da rahatsızlığın bir arada bulunması anlamına gelir.

Vücudumuza baktığımızda, "muhteşem" bir şekilde işlemesinden ve her şeyin "yerli yerinde" olmasından hayranlık duyarız. Bu haklı hayranlığımız, bizi haksız sonuçlara götürebilir. Örneğin beynimizin hayatta kalmak için sürekli üstün olma mücadelesi dahilinde evrimleştirdiği egomuz, kibrimizi tetikleyerek bizim "mükemmel var edildiğimiz" gibi yanlış çıkarımlar yapmamıza sebep olabilir. Bunun sebebi açıktır: Sorgulamayız, düşünmeyiz, araştırmayız. Sadece gördüğümüze hayranlık duyar, geçeriz.

Sözlükte "hastalık" ne demek?

1. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı; aşırı düşkünlük, takıntı.
2. ruh sağlığının bozulması durumu.
3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Cümle içinde kullanımı

Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım.
- H. Taner

Hastalık kelimesinin ingilizcesi

n. illness, disease, sickness, affection, ailment, bad blood, distemper, ill, infirmity, invalidism, invalidity, malady
pref. patho

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç